Nordiska ledningen
Circle Image

Utveckla ledare med goda principer

Varje dag gör vi vårt bästa för att låta vårt ledarskap fungera som en förebild när det gäller våra principer i vårt arbete och våra relationer till våra konsumenter, kunder, affärspartner, samhällen och varandra. Alla i Mars-familjen, från medlemmarna som sitter i styrelsen till våra högre chefer, externa rådgivare och medarbetare tillämpar våra fem principer, kvalitet, ansvar, ömsesidighet, effektivitet och frihet, som vägledning i våra affärsbeslut.

EN VARIERAD VERKSAMHET

Vår ledningsgrupp övervakar sex globala verksamheter: Husdjursvård, choklad, Wrigley, mat, dryck och symbioscience. Mångfalden av kategorier ger fina möjligheter för Mars och Mars medarbetare. Varje verksamhet är engagerad i att utveckla expertis och uppvisa gott ledarskap inom sin kategori, medan alla våra verksamheter förenas genom konsekventa normer för kvalitet, ledning, talangutveckling och en kultur byggd på våra fem principer.


Mars Associates at every level of the organization are proud to make a difference. Here, a team of more than 200 Wrigley Associates in Poland helped restore a local forest.


Cookie Settings