Hållbarhet
Circle Image

Hållbarhet i Norden

ATT BYGGA EN HÅLLBAR VERKSAMHET

Oavsett om det gäller vår egen verksamhet eller något långt inne i vår leverantörskedja, är hållbarhet något av det första vi tänker på när vi fortsätter att skapa en tillväxt som vi är stolta över.

Det globala hot vi står inför – från klimatförändringar till resursbristen – påverkar oss alla. Precis som du, vill vi bidra till att skapa en planet som är sund och välmående. Men först måste vi bygga en hållbar verksamhet. Vi investerar i förnybar energi, förbättrar förhållandena i våra leverantörskedjor och pratar om klimatförändringarna. Och vi arbetar för att se till att de människor vi litar på – från småbrukare till leverantörer – får nytta av tillväxten i vår verksamhet. Eftersom alla förtjänar en hållbar framtid.

VI MÄTER VÅR MILJÖPÅVERKAN OCH STÄLLER UPP LÅNGSIKTIGA MÅL

Vi arbetar med att förbättra den miljöpåverkan vår verksamhet har och vår sociala påverkan på de samhällen vi är en del av.

Ett sätt att nå dit, är genom hållbara inköpsmetoder. Det innebär att vi ser till att vi får de bästa råvarorna från de bästa leverantörerna – leverantörer som tar hand om den mark som de brukar och som respekterar rättigheterna för alla inblandade. Vi försöker vi göra skillnad genom allt från att hjälpa till att lyfta lantbrukarna ur fattigdom till att respektera naturtillgångarna. 

Global hållbarhet

See Our Global Sustainability Plan


The Mesquite Creek wind farm in Lamesa, Texas, generates energy equivalent to 100% of Mars’ electricity needs in the U.S.


Cookie Settings