Mars News
News article detail image

Forrest E. Mars, Jr. gikk bort 84 år gammel

01-28-2019

Affärsman och filantrop Forrest E. Mars, Jr. insomnat den 26 juli 2016

MCLEAN, VIRGINIA (27 juli 2016) – Med sorg i hjärtat, och å alla medarbetares vägnar, tillkännagav Mars Incorporated att Forrest E. Mars, Jr. insomnat den 26 juli 2016, 84 år gammal. Forrest E. Mars, Jr. var:

 • En affärsman som tillsammans med sin bror John och syster Jacqueline ärvde en betydande affärsverksamhet och utvecklade den till en av världens största och mest respekterade familjeföretag. Syskonen ökade företagets försäljning från 1 miljard dollar till 33 miljarder dollar och sysselsätter 80 000 medarbetare i 78 länder världen över.
 • En passionerad anhängare av fördelarna med en global ekonomi för alla som tillbringade en stor del av sitt arbetsliv med att bygga upp Mars internationellt och utöka företagets närvaro i Europa, Australien och Japan, och senare i länder som Ryssland, Kina, Mexiko och Mellanöstern.
 • En visionär som tillsammans med sin bror och syster vidareutvecklade de kraftfullla affärsvärderingarna om att skapa ömsesidiga fördelar för alla intressenter i Mars, Incorporated – ett företag som de ärvt av sin far – till Mars fem principer. Dessa ’The Five Principles’ principer vägleder affärsverksamheten världen över och har gjort företaget till en positiv global kraft.
 • En ledande filantrop, både lokalt och internationellt, som gav sitt stöd till miljöbevarande projekt (bland annat präriereservatet American Prairie Reserve) och flera projekt till stöd för amerikansk historia, exempelvis Brinton Museum of Western and American Indian Art i Big Horn, Wyoming och Mars Hall of American Business vid American History Museum.
 • En utforskare som älskade att ge sig ut på äventyr i sitt expeditionsfartyg till några av de vildaste platserna på jorden, inklusive att navigera i Nordvästpassagen. Samtidigt sponsrade han – och deltog ofta i – en årlig resa för studenter från Hotchkiss, hans gamla skola, till Antarktis.
 • En man som värnade om sitt privatliv och efterlämnar fru, fyra barn, elva barnbarn och två barnbarnsbarn samt arvet efter en man som upprepade gånger insisterade att alla ska ha ett roligt och meningsfullt arbete.
 • "Forrest var en stor inspiration för oss alla", sa Grant F. Reid, CEO och styrelseordförande för Mars Incorporated. "Han bidrog till att bygga upp vår affärsverksamhet samtidigt som han hela tiden var trogen företagets grundläggande principer. Saknaden efter Forrest är stor, men hans bidrag och arvet han efterlämnar i företaget lever vidare."

  Begravningen sker privat.

  Bakgrund

  Forrest E. Mars, Jr. ägnade sig åt att bygga upp Mars Incorporated som ett principfast företag som skapar ömsesidiga fördelar för alla intressenter.

  Han inledde sin karriär 1955 som auktoriserad revisor och arbetade som revisor för Price Waterhouse efter att ha tjänstgjort i den amerikanska armén i två år. 1959 började Forrest sitt arbete som ekonomichef för M&M’S® produkters avdelningen hos Mars Incorporated, som på den tiden var ett företag med en omsättning på under 100 miljoner dollar.

  Två år senare utsågs han till divisionschef för en ny godisfabrik som skulle byggas i nederländska Veghel, och påbörjade då en resa som skulle ta Mars produktsortiment till nya platser och utöka företagets globala närvaro. Forrest började med fem medarbetare och övervakade konstruktionen av det som numera är en av de största chokladfabrikerna i världen. Han styrde fabriken tills 1966, då han flyttade med sin familj till Neuilly-sur-Seine utanför Paris för att bli VD för Mars France.

  Under Forrests fyraåriga ämbetsperiod i Paris utökade företaget sin djurfoderverksamhet genom att 1967 förvärva Unisabi och skapa en stark grund för framtida tillväxt i Frankrike, vilken fortsatte långt in på 2000-talet med förvärvet av Royal Canin 2002. Mars sysselsätter i dag tusentals medarbetare inom Petcare (djurvård), Chocolate (choklad), Food (ris, sås), Drinks (dryck) och Wrigley på mer än 20 platser i Frankrike och påverkar livet för tusentals fler i de samhällen där företaget är aktivt.

  1970 flyttade Forrest Mars till McLean i Virginia för att axla ansvaret för företagets konfektverksamhet som Group Vice President. Där arbetade han tillsammans med sin bror John, även han vice gruppordförande samt ansvarig för driften av företagets djurfoder-, varuautomat- och betalsystem. Så småningom tog de två bröderna gemensamt ansvar för alla bolagsfunktioner och 1975 blev de co-presidenter för Mars Incorporated. På den tiden var företagets nettoförsäljning strax över 1 miljard dollar. Under brödernas ledarskap fortsatte företaget att expandera och öppna upp nya marknader, lansera nya varumärken och öka antalet medarbetare i Mars-familjen.

  1983 formaliserade och publicerade Forrest och hans syskon, John och Jacqueline ’The Five Principles’ principer, baserade på ett affärsmål som först uttrycktes av deras far, Forrest E. Mars Sr, 1947: Att skapa ömsesidiga fördelar som gör skillnad för människor och planeten genom företagets verksamhet. Dessa principer Quality, Mutuality, Responsibility, Efficiency, Freedom – kvalitet, ömsesidighet, ansvar, effektivitet och frihet– fortsätter att vägleda Mars Incorporated, som i dag omsätter 33 miljarder dollar och sysselsätter över 80 000 medarbetare. De fem principerna förenar medarbetare av olika generationer, på olika platser, med olika språk och kulturer och vägleder dem i relationerna med konsumenter, kunder, affärspartner, samhällen och varandra.

  Efter sin pensionering 1999 fortsatte Forrest att erbjuda vägledning och råd till Mars företagsledare. Han satt med i styrelsen till 2006 och arbetade då i revisions- och ersättningsutskotten, och fortsatte vara aktiv i Mars Foundation.

  Forrest var engagerad i ett flertal filantropiska och pedagogiska aktiviteter, bland annat skolorna Fay och Hotchkiss, Williamsburg Foundation och Yale University. Han arbetade som förvaltare för Colonial Williamsburg Foundation och fick motta deras högsta utmärkelse, Churchill Bell, i erkännande för sitt extraordinära medborgerliga ledarskap och sin nationella service. Dessutom var han styrelseordförande för Brinton Museum i Big Horn i Wyoming, och möjliggjorde muséets toppmoderna Forrest E. Mars Jr Building. 1999 etablerade Forrest och hans bror professuren "Forrest E. Mars Sr Visiting Professorship in Ethics, Politics and Economics" vid Yale University för att hedra minnet av deras far.

  2006 fick han titeln "Chevalier de la Legion d’Honneur", en ära som tilldelades honom av Jean David Levitte, den franska ambassadören i USA, å den franska presidentens Jacques Chiracs vägnar.

  Mars, Incorporateds engagemang i principen om ömsesidighet ledde till att Forrest 2011 tilldelades Vänskapsorden av den ryska presidenten Dmitry Medvedev för hans "särskilt viktiga bidrag till att stärka de rysk-amerikanska ekonomiska, handelsrelaterade och offentliga förbindelserna". Orden tilldelas ryska och utländska medborgare som bidrar till "exceptionellt givande aktiviteter som ömsesidigt berikar nationers och nationaliteters kulturer och förenar dem för att stärka freden och de vänskapliga relationerna mellan stater".

  Forrest E. Mars, Jr. föddes 1931 in Oak Park i Illinois som son till Forrest E. Mars, Sr. och hans fru, Audrey, och är en f.d. student vid skolorna Hotchkiss och Fay. Han tog sin kandidatexamen vid Yale University 1953 och sin MBA vid New York University School of Business 1958. Forrest har arbetat som förvaltare för styrelserna på American University, skolorna Hotchkiss och Fay och deltagit i Yales utvecklingsgrupp. Han efterlämnar fru, fyra barn, elva barnbarn och två barnbarnsbarn.

Cookie Settings