Mars News
News article detail image

MARS LANSERAR NYA POLICYER KRING PALMOLJA OCH AVSKOGNING

01-28-2019

Mars har varit medlem i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sedan 2010 och köper för närvarande 100 % av sin palmolja från RSPO-certifierade källor via ”mass balance” programmet. Mars Inc har tillkännagivit en ny policy för att hjälpa till att bygga en hållbar försörjningkedja för palmolja. Mars tillkännager också att man har gått med i The Forest Trust (TFT), en global ideell organisation som fokuserar på leverans av ansvarsfulla produkter.

MCLEAN, USA - Mars Incorporated har tillkännagivit en ny policy för att hjälpa till att bygga en hållbar försörjningkedja för palmolja. I denna gör Mars ett åtagande för branschledande normer och utvecklar en fullt spårbar kanal bakåt till kända bearbetningsanläggningar för palmolja innan slutet av 2014.

Policyn ligger i framkant av företagets stärkta åtagande för att hantera avskogning och får ytterligare stöd genom lanseringen av en ny avskogningspolicy. Utöver palmolja ska Mars inledningsvis fokusera på sina andra råmaterial med störst inverkan på skogen: kött, massa och papper samt soja.

Barry Parkin, som är hållbarhetsansvarig på Mars Incorporated, säger: "Snabb expansion av palmoljeplantager fortsätter att hota miljökänsliga områden i tropiska regnskogar och kolrika torvmarker liksom rättigheterna för de samhällen som är beroende av dem för sitt uppehälle. Vi har insett att trots att vi redan har infört en 100 % certifierad leverans av palmolja är detta inte tillräckligt. Vi anser att dessa ytterligare åtgärder inte bara kommer att bidra till att bygga en genuint hållbar kanal för Mars, de kommer dessutom att bidra till att skynda på en förändring i hela branschen genom att uppmuntra våra leverantörer att bara köpa in från företag vars plantager och odlingar sköts på ett ansvarsfullt sätt."

Som en del av policyn har Mars infört en ny stadga som kräver att alla dess leverantörer ska ha hållbar och spårbar palmolja i all sin verksamhet i slutet av 2015 (eller ha färdiga planer för detta i slutet av 2015) och ha bekräftat sitt åtagande för principerna i stadgan före slutet av 2014.

Mars tillkännager också att man har gått med i The Forest Trust (TFT), en global ideell organisation som fokuserar på leverans av ansvarsfulla produkter. Alla TFT:s palmoljemedlemmar är företag med ett åtagande för spårbar palmolja som inte bidrar till avskogning. TFT-fältteam kommer att samarbeta med Mars leverantörer på bruk och plantager för att hjälpa dem att bygga upp spårbarhet och verifiera att deras leveranser av palmfrukt, inklusive leveranser från småbrukare, uppfyller Mars stadga.

TFT:s ledare Bastien Sachet säger: "Ett starkt åtagande är det första viktiga steget mot att bekämpa avskogning. Men det andra – och viktigaste steget – är att effektivt göra något åt det. Vi är glada att börja göra något åt det tillsammans med Mars för att uppnå full spårbarhet för den palmolja de köper in och för att undvika avskogning. Genom ambitiöst arbete för människor och skogar kan Mars inspirera sina leverantörer att göra detsamma."

Mars har varit medlem i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sedan 2010 och köper för närvarande 100 % av sin palmolja från RSPO-certifierade källor via ”mass balance” programmet. Enligt villkoren i den nyligen tillkännagivna policyn ska all palmolja som mottas av Mars även i fortsättningen vara RSPO-certifierad, men kommer också att vara fullt spårbar och uppfylla de ytterligare normer som ingår i den nya stadgan.

Mars Incorporated kommer att rapportera om sina framsteg med att uppfylla sitt åtagande kring palmolja i sin årliga sammanfattning Principles in Action och ska också ge uppdateringar en gång i halvåret på Mars.com. Företaget kommer också att fortsätta sitt samarbete med branschen, regeringar och civil society kring bredare ansträngningar för att skydda skogar och säkerställa ömsesidiga fördelar för de arbetare och samhällen som är beroende av dem, och kommer att arbeta nära tillsammans med Consumer Goods Forum för att gå vidare med den här frågan.

Om TFT

TFT grundades 1999 och är en global ideell organisation som hjälper företag att leverera ansvarsfulla produkter. TFT:s arbete har hittills inverkat på över tio miljoner hektar av världens skogar, produkter för miljardtals dollar och har förbättrat hundratusentals liv. TFT har hjälpt över 100 företag världen över att bygga upp ansvarsfulla leveranskedjor genom att identifiera och möta inbyggda sociala och miljömässiga problem på plats. Bland dessa företag finns Kingfisher, Nestlé, Ferrero, Crate & Barrel, Asia Pulp and Paper, Golden Agri-Resources och Maisons du Monde. TFT arbetar med en mängd produktgrupper, bland annat timmer, palmolja, läder, sten, träkol, teknikmineraler, kokos och gummi. TFT har kontor i 14 länder och fysisk närvaro i många fler. www.tftforests.org

Vänligen se bifogad länk till original press release på engelska här eller mars.com/pia >Our Supply Chain >Palm Oil

www.facebook.com/Mars
twitter.com/Marsglobal
www.linkedin.com/mars
Cookie Settings