Vi gör vår del
Circle Image

Vi gör vår del för människorna och planeten

Vi på Mars tror att det är vårt ansvar att bidra till att skapa en säker, hälsosam och hållbar värld för våra medarbetare och de samhällen där vi är verksamma.

TILLÄMPA PRINCIPERNA

De fem principerna definierar vilka vi är – de informerar, och sätter färg och smak på allt vi gör här. Varje år berättar vi om några av de steg vi har tagit för att flytta vår verksamhet framåt mot en mer hållbar framtid.

UPPSÖKANDE VERKSAMHET I SAMHÄLLET

En del av det som gör Mars till ett vänligt och välkomnande företag är vårt engagemang i att skapa en positiv förändring på de platser där våra kontor och fabriker finns. Vi arbetar tillsammans med våra grannar och våra samhällen för att bygga en bättre värld, och det börjar på vår egen bakgård.

MARKNADSFÖRINGSPRINCIPER

Vi har så många olika varumärken vi vill dela med oss av till dig. Variationen i dessa varumärken ger oss en bra plattform för att nå ut och skapa samhörighet med konsumenter över hela världen. Det är minst lika viktigt att kommunikationen om våra varumärken sker på ett ansvarsfullt sätt.

Vad gör vi globalt?

Som en del av EU Pledge initiativet gällande marknadsföring till barn, har personer samt organisationer möjlighet för att ifrågasätta att vår kommersiella kommunikation stämmer överens med vårt engagemang. Mer information om denna process här. Om du önskar att lämna ett klagomål, klicka här.


Mars Associates work with our communities to help shelters across the U.S. find loving homes for pets. We’re committed to making a better world for pets!


Cookie Settings